Select Department
:
SlNo.NameQualificationDesignation
1 Dr. Karunakara AdappaMD, DA 
2 Dr. Gurudatt S RaoMD, DA 
3 Dr. Keshava RaoMD 
4 DR. ANITA G. BHATMD 
5 Dr. Trivikram TantryMD 
6 Dr. Pramal ShettyDA (DNB) 
7 Dr. Harish KaranthMD 
8 SHILPA MULKI A1testtest
9 TESTTestTest
10 Dr. Ashok HegdeMS 
11 Dr. Ranjith Kumar ShettyMS 
12 Dr. Kalpana SridharMS 
13 Dr. Shiva Shankar BhatMS, FRCS 
14 Dr. Devidas ShettyMS, FRCS 
15 Dr. HanumanthappaMS 
16 Dr. Anand I PMS 
17 Dr. Rithin SuvarnaMS 
18 Dr. Dharam DevMS 
19 Dr. Ranjitha ShenoyMS 
20 Dr. Santhosh SoansMD 
21 Dr. Roshen MabenMD 
22 Dr. Bharath RajMD 
23 Dr. Divakar RaoDip NB 
24 Dr. ChandrashekarMD 
25 Dr. Sheik Zaheer AhmedDip NB 
26 Dr. Prasad NayakMD 
27 Dr. Ramgopal Shastry C KMD DNB 
28 Dr. Shamith AlvaMD 
29 Dr. Amitha RaoMD 
30 Dr. VarshaDCH 
31 Dr. Anas MohammedMD 
32 Dr. Anas MohammedMD 
33 Dr. Kapil Dalgo ThomaMD 
34 Dr. Gururaj TantryMD, PDCC 
35 Dr. Naganand K VDA  
36 Dr. Jayashankar MarlaDip NB 
37 Dr. Madhav KamathM.Ch 
38 Dr. Ashvij R ShriyanMD, Paed, FIN 
39 Dr. Raghavendra NayakMD DNB 
40 Dr. Manjunath B VDM 
41 Dr. PurushothamDM 
42 Dr Praveen J ShettyMD,DM,DNB,FIC 
43 Dr. Narayan BhatM.Ch. 
44 Dr. Murali ShankarMD 
45 Dr. Vishnu SharmaMD 
46 Dr. Alka Chaitra BhatDNB 
47 Dr. Harsha D SMD 
48 Dr. Rajesh ShettyDM 
49 AMRITHRAJMS 
50 Dr. Suresh B V MD, DM, DNBDM 
51 Dr. Dinesh KadamM Ch, Dip NB 
52 Dr. Sanath BhandaryM Ch 
53 Dr. Rajesh HukkeriMDS 
54 Dr. Sunil ShettyM Ch 
55 Dr. Sudesh RaoDA  
56 Dr. Naresh RaiFEM 
57 Dr. Sanjay Kumar BMBBS 
58 Dr. RadhamohanMD 
59 DR Sujith RaiDNB (NUCLEAR MEDICINE)CONSULTANT PET-CT & NUCLEAR MEDICINE
60 Dr. Smrithi ChabraMD 
61 Dr. Kiran KumarMD 
62 Dr. Arun BhatDCP 
63 Dr. Vijay MahtryMD 
64 TESTTest 
65 Dr. Latha SharmaMD 
66 Dr. Vrinda ShettyDNB, DGO 
67 Dr. Veena BhagwanDGO 
68 Dr. Kavitha D’SouzaMD 
69 Dr. Pradeep GanigaMS 
70 Dr. Sathish ShettyMD 
71 Dr. Naveenchandra NayakMD 
72 Dr. Vatsala KamathMD 
73 Dr. Amritha BhandaryDNB, DGO 
74 Dr. Divya HegdeMS OBG 
75 Dr. Priya KamathDGO 
76 Dr. Manjunath KamathMD 
77 Dr. Nishitha ShettiyanMS 
78 Dr. Narendra G. ShettyMD 
79 Dr. Winma ShettyMD 
80 Dr. Krishna Kumar RaiDVD 
81 Dr. Priya CinnaMD DVD 
82 Dr. K Kamalaksh ShenoyMD, DMRT 
83 Dr. Ganesh KMD, Dip NB 
84 Dr. Prasad HegdeMD 
85 Dr. Gururaj SharmaDMRD, MD 
86 Dr. Praveen JohnDNB, DMRD 
87 Dr. Chidanand Murthy MDNB 
88 Dr. Arun Kumar SMD 
89 Dr. Devan P PMS 
90 Dr. Sheetal D. JainMS 
91 Dr. DeepalaxmiDLO, DNB 
92 Dr. Rukma BhandaryMS 
93 Dr. Kavitha Ashok KumarMS 
94 Dr. SoumyaDNB 
95 Dr. Ganesh H KMD, DM 
96 Dr. Sudheer K HegdeMS 
97 Dr. Rajani KMS 
98 Dr. Ajay A. KuduvaMS 
99 Dr. Asha AcharDOMS (DNB) 
100 Dr. Vandana John Serrao MS 
101 Dr. DevikaDOMS (DNB) 
102 Dr. Sunil P ShenoyM Ch, Dip NB 
103 Dr. Prashanth Marla KM Ch 
104 Dr. Jayaprakash KMD 
105 Dr. Shivaprasad B MD, DNB 
106 Dr. Ramesh PaiMD 
107 Dr. Maben E. V. S MD 
108 Dr. Devdas RaiMD 
109 Dr. Uday B NayakMD 
110 Dr. B. A. ShettyMD 
111 Dr. Nagraj ShettyMD 
112 Dr. Nithish BhandaryMD 
113 Dr. Rajesh RaiMD 
114 Dr. SricharanMD 
115 Dr. Shipra RaiMD 
116 Dr. Shisheer N DubleMD 
117 Dr. Syed Rajeeb Mohd AliMD 
118 Dr. Sujal Kumar ShettyMD 
119 Dr. Athish ShettyMD 
120 Dr. Vishu Kumar BMD 
121 Dr. Sudharshan BhandaryMS 
122 Dr. Sridhar ShettyMS 
123 Dr. Sudeep ShettyMS 
124 Dr. Arun KuduvaD Ortho 
125 Dr. Bhaskar BhandaryMS 
126 Dr. Mayur RaiMS 
127 Dr. Vinay BangeraD Ortho, DNB 
128 Dr. Umananda MallyaMS 
129 Dr. Mahesh ShettyD.Ortho 
130 Dr. Mithun ShettyMS 
131 Dr. Sachin S ShettyMS 
132 Dr. Joseph StephanMS 
133 Dr. Prem AlvaMD FIPC